Home ANBI

ANBI

De Stichting De Oldenhof is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat uw gift aftrekbaar is. 

Met giften en donaties hoopt de stichting wensen van huurders die tevens cliënt zijn van Stichting Bethanië, te realiseren die  niet onder de algemene voorzieningen vallen.

RSIN 816674838

Bankrekening IBAN:  NL24TRIO0198413009

Publicatie financiële verantwoording 2013 t/m 2015

Beleidsplan 2014-2017