Toewijzingscriteria Stichting De Oldenhof

[raw]

Stichting De Oldenhof hanteert geen specifieke toewijzingscriteria. De mate van zorgbehoefte kan bepalend zijn voor een plaats op de wachtlijst.