Welkom bij Stichting de Oldenhof

Stichting de Oldenhof verhuurt appartementen voor senioren in de twee uiterst moderne appartementencomplexen De Oldenhof en De Platteelhof in Ede. Ons doel is even eenvoudig als uitdagend: er voor zorgen dat onze huurders zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, leven én genieten. Dat kunnen we waarmaken dankzij de nauwe samenwerking met Woon,- Zorg- en Dienstencentrum Bethanië. waar huurders terecht kunnen voor hulp in de huishouding, zorg en het deelnemen aan tal van activiteiten.

Stichting de Oldenhof werkt vanuit een christelijke identiteit. Iedereen is welkom, ongeacht ras, geaardheid en geloofsovertuiging. Er gelden echter wel een aantal toewijzingscriteria met betrekking tot leeftijd en zorgbehoefte.

 Zorg- en dienstencentrum Bethanie

De Oldenhof biedt een thuis aan senioren